Velkommen til Ferritslev Vandværk

Vandværket blev etableret 1950 af 8 interessenter. Vandværkets første boring var beliggende inde i vandværket. I 1966 blev vandværket udbygget første gang med nye filtre og en ekstra boring bag telefoncentralen.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i drift.

Senest er der i 2014 udbygget hen over den udvendige del af rentvandstanken. Her er der placeret moderne lukkede trykbaserede filtertanke og hele ind- og udpumpning er styret af et fuldautomatisk SRO anlæg. 
 

BREAKING NEWS

PAS PÅ FROSTSPRÆNGNING AF VANDRØR

DMI Varsler temperaturer ned til 15 minusgrader /Portals/248/PDF/Meddelelser/frostspringninger.pdf


Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være. Læs mere om spareråd her

 

 

 

SENESTE OM VANDFORSYNINGEN

Du kan nu tilmelde dig til Nets-betalingsservice under menupunktet priser/vandspild

Bestyrelsen har nu i næsten 5 år arbejdet på at få godkendt nyt regulativ samt takstblad. Vi opkræver stadig vand efter takstblad for 2015, fordi kommunen ikke vil godkende vores oplæg til takstblad for 2016, 2017 og 2018.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 18980