Velkommen til Ferritslev Vandværk

Vandværket blev etableret 1950 af 8 interessenter. Vandværkets første boring var beliggende inde i vandværket. I 1966 blev vandværket udbygget første gang med nye filtre og en ekstra boring bag telefoncentralen.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i drift.

Senest er der i 2014 udbygget hen over den udvendige del af rentvandstanken. Her er der placeret moderne lukkede trykbaserede filtertanke og hele ind- og udpumpning er styret af et fuldautomatisk SRO anlæg. 
 

BREAKING NEWS

Ferritslev Vandværk har nu fået etableret SMS-tjeneste til alarmering i forbindelse med vandbrug m.v.

Under selvbetjening / til-afmeld SMS kan du læse mere om tjenesten og om hvordan du til- eller afmelder mobilnr. eller mailadresser.

 

Seneste nyt om Vandforsyningen

På Ferritslev Vandværk har vi fået installeret et LAGUR kalkspalteranlæg

En Lagur kalkspalter bruger ingen former for kemikalier eller salte til behandlingen. Det eneste der sker er at kalkpartriklerne ændrer form så de ikke sætter sig fast, men er nemt at tørre af.

En lagur kalkspalter fjerner ikke gamle kalkaflejringer i brucenicher eller lign. steder, den gamle kalk er du nødt til at fjerne mekanisk eller med diverse godkendte kalkfjerningsmidler.

Du kan læse mere om LAGUR kalkspalter under oplysninger

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 54270