Velkommen til Ferritslev Vandværk

Vandværket blev etableret 1950 af 8 interessenter. Vandværkets første boring var beliggende inde i vandværket. I 1966 blev vandværket udbygget første gang med nye filtre og en ekstra boring bag telefoncentralen.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i drift.

Senest er der i 2014 udbygget hen over den udvendige del af rentvandstanken. Her er der placeret moderne lukkede trykbaserede filtertanke og hele ind- og udpumpning er styret af et fuldautomatisk SRO anlæg. 
 

BREAKING NEWS

SÅ BLEV DER SAT ENDELIG PUNKTUM I SAGEN OM VANDVÆRKSTAKSTERNE

Den 21 maj afsagde Højesteret dom i sagen om opkrævning af fast bidrag for boligenheder, hvor der ikke er etableret selvstændig vandmåler.

Med Højestedrets dom er der hermed forhåbentlig sat et endelig punktum i diskussionen om mulighederne for at opkræve faste bidrag pr. boligenhed

Det betyder at Ferritslev Vandværk + 7 andre vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune som opkræver takster på denne måde nu forhåbentlig kan se frem til at få godkendt takstblad ved kommunen. Sagen har været kørt mellem et vandværk på vestfyn og en boligforening.

Højesterets afgørelse kan ses herunder i vedhæftede PDF-fil

højesterets dom.pdf

 

Seneste nyt om Vandforsyningen

Du kan nu tilmelde dig SMS ordningen. Klik her.

Du kan nu tilmelde dig til Nets-betalingsservice under menupunktet priser/vandspild

Bestyrelsen har nu i næsten 5 år arbejdet på at få godkendt nyt regulativ samt takstblad. Vi opkræver stadig vand efter takstblad for 2015, fordi kommunen ikke vil godkende vores oplæg til takstblad for 2016, 2017 og 2018.

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 21934