Velkommen til Ferritslev Vandværk

Vandværket blev etableret 1950 af 8 interessenter. Vandværkets første boring var beliggende inde i vandværket. I 1966 blev vandværket udbygget første gang med nye filtre og en ekstra boring bag telefoncentralen.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i drift.

Senest er der i 2014 udbygget hen over den udvendige del af rentvandstanken. Her er der placeret moderne lukkede trykbaserede filtertanke og hele ind- og udpumpning er styret af et fuldautomatisk SRO anlæg. 
 

BREAKING NEWS

Ferritslev Vandværk har nu fået etableret SMS-tjeneste til alarmering i forbindelse med vandbrug m.v.

Under selvbetjening / til-afmeld SMS kan du læse mere om tjenesten og om hvordan du til- eller afmelder mobilnr. eller mailadresser.

 

Seneste nyt om Vandforsyningen

Bestyrelsen har nu i næsten 5 år arbejdet på at få godkendt nyt regulativ samt takstblad. Vi opkræver stadig vand efter takstblad for 2015, fordi kommunen ikke vil godkende vores oplæg til takstblad for 2016, 2017 og 2018.

Vi har en meget stærk forventning om at det ved Danske Vandværkers hjælp endelig lykkes os at få godkendt et nyt takstblad for 2022

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 23373