Velkommen til Ferritslev Vandværk

Vandværket blev etableret 1950 af 8 interessenter. Vandværkets første boring var beliggende inde i vandværket. I 1966 blev vandværket udbygget første gang med nye filtre og en ekstra boring bag telefoncentralen.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i drift.

Senest er der i 2014 udbygget hen over den udvendige del af rentvandstanken. Her er der placeret moderne lukkede trykbaserede filtertanke og hele ind- og udpumpning er styret af et fuldautomatisk SRO anlæg. 
 

BREAKING NEWS

Ferritslev Vandværk har nu fået etableret SMS-tjeneste til alarmering i forbindelse med vandbrug m.v.

Under selvbetjening / til-afmeld SMS kan du læse mere om tjenesten og om hvordan du til- eller afmelder mobilnr. eller mailadresser.

 

Seneste nyt om Vandforsyningen

SÅ LYKKEDES DET ENDELIG

Efter 6 års kamp for at få kommunen til at godkende det årlige takstblad er det nu endelig lykkedes.

Det betyder at vi fra 1. januar 2022 kan opkræve vandafgift efter det nye takstblad for 2022.

Det nye takstblad kan ses under fanen: priser/vandsoild

 

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 31518