Vandanalyse af vandet fra Ferritslev Vandværk

 

Ferritslev Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Prøverne tages ud fra nogle nærmere fastsatte parametre fastsat af Miljøstyrelsen. Prøverne tages både på ledningsnet hos forbrugerne, ved afgang vandværk og direkte fra boringerne.

Hårdheden i Ferritslev Vandværk's vand er 16

Herunder finder du et link til en liste med alle de analyser der er taget på Ferritslev Vandværk

link til vandanalyser

Vi har indlagt en folder som i almindeligt sprog forklarer, hvad de forskellige parametre, som er beskrevet i en vandanalyse, betyder

link til Hvad betyder det

Herunder finder du et link til ordbog over alle de forskellige stoffer der skal kontrilleres for i forbindelse med vandanalyser

Listen er udarbejdet af foreningen Danske Vandværker

http://danskevv.dk/viden/drift-og-teknik/vandanalyser/analyseordbog/