GF indkaldelse 2021

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 29. marts 2022 kl: 19.00 i Ferritslev Fritidshus

hvor vandværket var vært ved et lettere traktement.

Regnskab kan hentes på siden med regnskab. Beretning kan ses på siden med referater.