Generalforsamling 2019

 

Afholdes tirsdag den 26. Marts kl. 19:00 i Ferritslev Fritidshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vandværket er vært ved et lettere traktement, og af hensyn hertil vil vi gerne have tilmelding på mail@ferritslevvand.dk   

sms eller telefon 2343 679

Regnskab kan hentes på siden med regnskab