Generalforsamling 2020

 

Afholdes tirsdag den 18. august kl. 19:00 i Ferritslev Fritidshus med følgende  dagsorden.pdf.

Vandværket er vært ved et lettere traktement, og af hensyn hertil vil vi gerne have tilmelding på mail@ferritslevvand.dk   

sms eller telefon 2343 679

Regnskab kan hentes på siden med regnskab