GF indkaldelse 2021

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 23. marts 2023 kl: 19.00 i Ferritslev Fritidshus

hvor vandværket var vært ved et lettere traktement.

Regnskab kan hentes på siden med regnskab. Beretning kan ses på siden med referater.