Regulativ

 
Det du ser her er Ferritslev Vandværks senest godkendte regulativ.  Vandværkets senest godkendte regulativ

Regulativet er udarbejdet og godkendt i forbindelse med at Ferritslev Vandværk blev omdannet til a.m.b.a i 2010

I forbindelse med at vandværket indsendte takstblad til godkendelse for 2016 ville kommunen pludselig ikke godkende takstbladet som de ikke mente var i overensstemmelse med regulativet. Vi udarbejdede så et nyt regulativ efter Miljøstyrelsen normalregulativ. Heller ikke det ville kommunen godkende.

I øjeblikket er der 9 vandværker som kæmper en kamp med FM-kommune, for at få dem til at godkende de standard regulativer og takstblade der er udarbejdet af miljøstyrelsen.