Regulativ

 
Det du ser her er Ferritslev Vandværks senest godkendte regulativ.  Vandværkets senest godkendte regulativ

Regulativet er udarbejdet og godkendt i forbindelse med at Ferritslev Vandværk blev omdannet til a.m.b.a i 2010

Vandværket har i efteråret 2020 indsendt nyt regulativ til Faaborg-Midtfyn Kommune til godkendelse. Det indsendte regulativ er udarbejdet som standardregulativ af de 2 vandværksorganisationer Danva og Danske Vandværker, sammen med diverse eksperter fra energistyrelsen og førende advokater på området. 

Faaborg-Midtfyn Kommune kunne ikke godkende regulativet i sin helhed og kommunens indsigelser er derfor indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet til videre behandling. Sagen er indsendt til klagenævnet ultimo december 2020 og det eneste der sker er at vi hver 3. måned får en mail om at sagen er opdateret.

Der er nu endelig kommet en afgørelse fra Klagenævnet: DanskeVV er igang med at gennemgå afgørelsen, og der vil senere blive sendt et nyt regulativ til kommunen til godkendelse.